HOFFELIJKE

CHARMANTE KASTELEN

Genieten van een coulisselandschap, Vorden. Een coulisse is een onderdeel van een toneeldecor, vaak gordijnen, aan de zijkant van het toneel. Wat er tussen gebeurt zie je pas als je het toneel oploopt. Dezelfde verwachtingsvolle spanning van wat je dan te zien krijgt, heb je in het landschap rondom Vorden. Na elke bomenrij, bosperceel, houtwal of bocht ontvouwt zich weer een nieuw tafereel. Deze variatie en afwisseling zorgen ervoor dat het altijd boeiend blijft. De plaatjes die je ziet lijken stuk voor stuk Oudhollandse landschap-schilderijen: lanen, kronkelende beekjes, een watermolen, een kasteel aan het einde van een lange oprijlaan en koeien in de schaduw van een oude eik. De omgeving van Vorden is een zeer aantrekkelijk wandel- en fietsgebied. Het is niet voor niets dat er twee lange afstandsroutes (hetTrekvogelpad én het Pieterpad) het dorp Vorden aandoen. Inhet coulisselandschap, waarin bossen, weilanden, houtwallenen akkers elkaar afwisselen, kom je helemaal tot rust.

Rondom Vorden op de landgoederen staan buitens, waarvan er acht de geschiedenis van een kasteel hebben. Het bezit van zo’n kasteel was belangrijk omdat je dan ridder kon worden en belangrijke functies in het bestuur kon gaan bekleden. De oudste delen die soms 700 jaar oud zijn, vind je nog terug in een aantal kastelen. Deze rijksmonumenten zijn particulier bewoond.

Kasteel Vorden werd al genoemd in de 12e eeuw en werd voor het eerst verkocht in 1315, waarin Steven van Vorden het kasteel en de bijgebouwen overdeed aan zijn oom, Dirk van Vorden. Bij deze familie begint de geschiedenis van Kasteel Vorden. Het kasteel stamt dus waarschijnlijk uit de 12de eeuw, maar was toen heel anders dan nu. De vierkante toren was in ieder geval onderdeel van het middeleeuwse bouwwerk, maar het kasteel, zoals we het nu zien, is voor het grootste deel gebouwd in de 16de eeuw. Kenmerkend is een ommuurd voorplein met een ophaalbrug. Het kasteel werd in de 19de eeuw omgebouwd tot landhuis. Na de familie Van Vorden kwam het kasteel tot het midden van de 16de eeuw in handen van de familie Hackfort. Door overerving werd daarna de familie Ripperda, een beroemd geslacht uit Groningen, eigenaar van het kasteel. Nadat het Geldersch Landschap en de Gemeente Vorden het kasteel in hun bezit hebben gehad, is het kasteel sinds 2004 eigendom van Karin de Rouw, die het samen met haar man Jos Hoenen tot haar dagelijkse bezigheden rekent om het kasteel te herstellen en behouden voor de toekomst. Tijdens British Weekend is er tevens de mogelijkheid om het kasteel van binnen te bekijken. Eigenaresse Karin de Rouw stelt haar kasteel open om bezoekers te ontvangen en kennis te laten maken met de rijke historie van het Kasteel Vorden.